ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารเเละบุคลากรกองวิชาการ น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ พระอาจารย์เจ้าคุณ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

คณะผู้บริหารเเละบุคลากรกองวิชาการ น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ พระอาจารย์เจ้าคุณ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. (ป.อ. พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคลครบ ๖๑ ปี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ วังน้อย อยุธยา

ดาวน์ไฟล์ประกาศ
ดาวน์โหลดไฟล์ exel

Close