เกี่ยวกับตำรา

เกี่ยวกับตำรา

wdt_ID ประเภท ชื่อ ดาวน์โหลด
1 ตำรา -001-เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา(2565) ดาวน์โหลด
3
5
7 พาวเวอร์พอยต์/บรรยาย/สื่อ -001-การเขียนตำราและงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ (ศ.ดร.โสรัจ หงภ์ลดารัมภ์)(2565) ดาวน์โหลด
8
9 พาวเวอร์พอยต์/บรรยาย/สื่อ -002-ความสุจริตทางวิชาการ(รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง)(2565) ดาวน์โหลด
10 พาวเวอร์พอยต์/บรรยาย/สื่อ -003-การเพิ่มคุณภาพตำรา(รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารัมภ์)(2557) ดาวน์โหลด
11 พาวเวอร์พอยต์/บรรยาย/สื่อ -004-เขียนงานวิชาการ(รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลภารัมภ์)(2557) ดาวน์โหลด
12 เกี่ยวกับตำรา
13
ประเภท ชื่อ
Close