ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิชาการ นำโดย พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ มจร. ได้เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ อธิการบดี มจร.

กองวิชาการ นำโดย พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ มจร. ได้เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ อธิการบดี มจร. เนื่องในโอกาสมีพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์ จากพระราชปริยัติกวี เป็น พระเทพวัชรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Close