ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิชาการส่งบุคลากรเข้าร่วมงานวางศิลาฤกษ์

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาจตุรมุขประดิษฐานรูปเหมือน เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ ๙๒ ปี นายแพทย์รัศมี – คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close