ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม”

🌐 กิจกรรมเนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 🌐

🌏 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ …
🌏 หัวข้อ “มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม”

🌐 กิจกรรมเนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
🌐 จัดสัมมนา วันพุธที่ 8 ธ.ค. 64 เวลา 8.30-17.00 น.

🌐 ปิดรับลงทะเบียน วันพุธที่ 8 ธ.ค. เวลา 11.00 น.
🌐 รับเกียรติบัตร วันพุธที่ 8 ธ.ค. ระหว่างเวลา 16.30-24.00 น.
🌐 ZOOM ID 989 824 8047

🔴🔴🔴 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนากด Link 👉👉👉 https://forms.gle/p7dVy3p9Qpx1XGJF9

🔵 ติดตามข่าวสารและขอรับเกียรติบัตร ได้ที่ Line OA 👉👉 https://lin.ee/VWzdRc7

 

Close