สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

แคตตาล็อกวารสารเครือข่ายมจร

แคตตาลอกวารสาร-66 (รวม)

แคตตาล็อกวารสารเครือข่าย มจร 2566

จำนวน 45 ปก แยก

เป็น TCI ฐานที่ 1   จำนวน 7 ปก

เป็น TCI ฐานที่ 2   จำนวน 28 ปก

เป็น TCI ฐานที่ 3   จำนวน 2 ปก

เป็น TCI วารสารรอเสนอเข้าฐาน TCI   จำนวน 8 ปก

Close