ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ขอบคุณภาพจาก คณะสังคมศาสตร์
Close