การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ 11/2566

ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ 11/2566

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ 11/2566 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 จัดประชุมที่ อาคารหอประชุมอุปัฏฐานศาลา “พระราชวชิรเวที” ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญภัตตาหารเพล อาหารกลางวัน ของว่าง และของที่ระลึกพระราชทาน ในการประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ 11/2666 นี้ด้วย

Close