ข่าวประชาสัมพันธ์

มุทิตารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล

มุทิตารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล

มุทิตารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองวิชาการ นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ เข้ามุทิตาพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล
Close