ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปฏิบัติธรรมและมอบวุฒิบัตร โครงการเพิ่มทักษะ (Upskill)

กิจกรรมปฏิบัติธรรมและมอบวุฒิบัตร โครงการเพิ่มทักษะ (Upskill)

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 กิจกรรมปฏิบัติธรรมและมอบวุฒิบัตร โครงการเพิ่มทักษะ (Upskill) การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

Close