ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดประจำรายวิชาบาลี ๑-๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดประจำรายวิชาบาลี ๑-๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดประจำรายวิชาบาลี ๑-๔
๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ประธานคณะทำงาน เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดประจำรายวิชาบาลี ๑-๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีพระมหาธิติ อนุภทฺโท ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

Close