ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2567 (ครั้งที่ 10)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2567 (ครั้งที่ 10)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2567 (ครั้งที่ 10) โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การจัดทำต้นฉบับรายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา รายวิชา กรรมฐาน 1-4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ประชุมแบบออนไลน์ zoom meeting ID 4984640486 เวลา 12.30 น. – 16.50 น.

Check Also

Close
Close