ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6/2567 (ครั้งที่ 11)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6/2567 (ครั้งที่ 11)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6/2567 (ครั้งที่ 11) โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การจัดทำต้นฉบับรายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา รายวิชา กรรมฐาน 1-4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี วันศุกร์ที่ 15 มีนาคา 2567 ประชุมแบบออนไลน์ zoom meeting ID 4984640486 เวลา 12.30 น. – 16.50 น.

Close