ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานจัดสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมคณะทำงานจัดสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะทำงานดำเนินงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ และการจัดสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี​ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,​ รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง ๓๐๓ อาคาร IBSC มจร​ และผ่านระบบออนไลน์

Close