ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

ประชุมแนะนำการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ Checo หลักสูตรสายคณะสังคมศาสตร์

ประชุมแนะนำการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ Checo หลักสูตรสายคณะสังคมศาสตร์

ประชุมแนะนำการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ Checo
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระมหาธิติ อนุภทฺโท นักจัดการงานทั่วไป และนางสาวภัคนิจ พิมพา นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ แนะนำการกรอกข้อมูลหลักสูตรสายคณะสังคมศาสตร์ในระบบ Checo จำนวน ๖๔ หลักสูตร ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าประชุมเป็นจำนวนมาก ผ่านห้องประชุม ZOOM Vedio Conference
Close