ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบ ๖ ปี สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบ ๖ ปี สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบ ๖ ปี สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบ ๖ ปี สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา มจร

Close