หนังสือภาษาอังกฤษ

Thai Culture

 

หนังสือ Thai Culture

เลข isbn  

978-974-364-768-0

ผู้เขียน  

Lecturers of Mahachulalongkornrajavidyalaya University

ผู้แปล  

Asst.Prof.Dr.Veerakarn Kanokkamalade

บรรณาธิการ  

Asst.Prof.Prokorb Meekhotthong

ผู้ตรวจสอบ  

Assoc.Prof.Dr.Konit Srithong

ภาษา อังกฤษ
พิมพ์ปี 8  กรกฎาคม 2564
ครั้งที่พิมพ์ 1
จำนวนพิมพ์ 10  เล่ม
จำนวนหน้า 284
เนื้อหา ขาวดำ
ขนาด 8 หน้ายก
ออกแบบปก  

Mr.Phijit Phromlee

จัดรูปแบบ  

Mr.Somboon Pengpis

ตรวจพิสูจน์อักษร  

Mr.Suchaya Sirithanyaporn

จัดพิมพ์โดย Mahachulalongkornrajavidyalaya University

79 moo 1, Lamsai, Wang Noi, Ayutthadya, 13170 Thailand

พิมพ์ที่  

 

Mahachulalongkornrajavidyalaya Press

79 moo 1, Lamsai, Wang Noi, Ayutthadya, 13170 Thailand

Tel. 035-248-000 # 8555-8559 Fax. 035-248-545

รายละเอียด  

This Thai Culture has the content which is divided into 11 chapters, focusing on studying the fundamental of Thai Culture, development of Thai Culture, content of Thai Culture, dissemination and exchanging of Thai Culture, local culture, cultural capital, Buddhism and Thai Culture, preservation and support of Thai Culture, creation and dissemination of Thai Culture, Thai Culture and development, effect from the foreign culture towards Thai Culture.

หมายเหตุ เผยแพร่ เฉพาะ ปก ส่วนหน้า และเนื้อหาบางบท

 

Attachments

Close